TRIC Juridisch Technisch Advies

TRIC Juridisch Technisch Advies is een onderneming die gespecialiseerd is in het begeleiden van bedrijven bij overheidsaanbestedingen. Door jarenlange ervaring bij de overheid en bij talloze bedrijven kunnen wij zeer goed inschatten welke factoren belangrijk zijn bij het winnen van een aanbesteding.

Alle overheidsorganen zijn aanbestedingsplichtig, de centrale overheid, gemeentes, scholen, ROC's, universiteiten, waterschappen en vele andere instanties. De aanbestedingen bestrijken alle markten, zoals IT, Kantoor, Bouw, Drukwerk, Verzekeringen, Schoonmaak, Architectuur, etc..

Kies voor een samenwerking met TRIC Juridisch Technisch Advies BV en neem ook deel in deze bloeiende en winstgevende markt.

Wij bieden u:
- Opstellen profiel wensen opdrachtgever
- Tendersignalering
- Begeleiding inschrijving
- Standaardisering van basisdocumenten
- Advies bij het benutten van uw onderscheidend vermogen
- Controle en ondersteuning bij het afsluiten van de uiteindelijke  contracten